• Fr.o.m. 1.8.2016  är familjens andel av vårdavgiften 330 euro (om familjen är bosatt i Träskända).
  • Hela vårdavgifen 1064,38 euro (under 3 år) och 880,38 (över 3 år). 
  • Vårdavgiften betalas för 12 månader. 

 Du får mer uppgifter om dagvårdsavgifter genom att kontakta daghemmet.