Barnen i språkbadsgruppen kommer från finskspråkiga hem för att lära sig svenska med hjälp av sång, lek och rim.

Verksamheten är på svenska men man beaktar att barnen har finska som modersmål. 

Läs mer om språkbad:

http://www.kulturfonden.fi/Site/Data/686/Files/Sukellus_kielikylpyyn.pdf
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt/newsitems/25750/


Telefon: 044 788 3652