Daghemmet ger lagstadgad förskoleundervisning under skoldagar 4 timmar per dag och minst 700 timmar per versamhetsår.

Läroplanen baserar sig på Träskända stads läroplan.

Läs mera:

http://jarvenpaa.fi/--Esiopetus--/sivu.tmpl?sivu_id=224

Förskolan hålls kl. 8.15 - 12.15.

Efter förskolan börjar barnen i Norra Paipis skola, som finns i Sibbo.

Förskolegruppen består av barn med svenska som modersmål samt finskspråkiga barn som gått i språkbadet.


 

Telefon: 044 788 6002