Folkhälsan

Svenska språket

Träskända stad dagvård

Språkbad

http://www.kulturfonden.fi/Site/Data/686/Files/Sukellus_kielikylpyyn.pdf
http://lipas.uwasa.fi/hut/svenska/sprakbadsmaterial/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Aktuellt/newsitems/25750/

Hem och skola / Dagis

Träskända bibliotek

Sibbo bibliotek

Luckan – barn