Våren 1987 samlade församlingen i Träskända svenskspråkiga familjer till en träff. Eften träffen startade en klubb för barn under skolåldern i församlingens utrymmen en kväll per vecka.

Föreningen Folkhälsan i Träskända r.f. grundades den 28.4.1988. Föreningens viktigaste uppgift var att starta ett svenskspråkigt daghem i Träskända. I augusti 1989 startade daghemmet Myran.

Idén för ett språkbadsdaghem uppstod, då föreningen ordnade språkbadsklubb en gång i veckan. Föräldrarna som hade sina barn där önskade sig ett språkbadsdaghem i Träskända. Föreningen uppfyllde önskemålet och grundade daghemmet Papegojan 1997.

Samfundet Folkhälsan byggde 2012 en ny fastighet, dit dagisgrupperna flyttade i januari 2013. Utöver grupperna Myran och Papegojan har daghemmet på Puistotie nu en svensk förskolegrupp och eftis för 1-2-klassister.