Folkhälsan är en allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation grundad 1921. Vi jobbar för ett samhälle där hälsa och livskvalitet sätts i centrum.

Hos Folkhälsan arbetar omkring 1 500 personer. Till vår organisation hör också en stor grupp frivilligmedarbetare t.ex. som medfostrare i skolor och som ledare för olika grupper. I Folkhälsans lokalföreningar finns sammanlagt omkring 17 700 medlemmar.

Läs mer