SOCKERMYRORNA

18.4-21.4

Tisdag: Sagostund

Onsdag: Dans

Torsdag: Småskola

 

27.4 Vappen maskerad

31.5 Hela husets gemensamma vårfest kl. 18

 

 

 

FLYGMYRORNAS VECKOPROGRAM

Flygmyrornas veckoprogram finns nu enbart på facebook och på anslagstavlan i tamburen ( och på ytterdörren). Facebookgruppens namn är Träskända Daghem.