Djupstretching á la Tellu tisdagar kl 18.00. Välkommen!